Atölyeler

Durucuklar Yaratıcı
Drama Atölyesi

Duru Gençlik
Atölyesi

Duru Yetişkin
Atölyesi

Duru Konservatuvar ' a
Hazırlık Atölyesi

Duru Kamera Önü
Oyunculuk Atölyesi

 

7-13 Yaş arası

Haftada 1 gün 2 saat

8 aylık bir eğitimdir.

 

Dramayı tanımlayabilmek oldukça geniş olmakla birlikte, drama için oyun ve canlandırmaya dayalı olarak günlük yaşamdaki herhangi bir sözcüğün, kavramın, sesin, bir konunun, bir tablonun, bir heykelin ya da bir masalın, öykünün, şiirin ya da çocukların kendi uydurdukları öykülerin, durumların canlandırılması, oynanması denilebilir.

Çocuk için vazgeçilmez bir unsur olan "oyun" da , dramanın çıkış noktasıdır. Oyun, çocuğun dünyasıdır, her şeyidir. Çocuk her durumda ve her zaman bundan zevk alır, o zaman öğretme modeli, kesinlikle "Kurallar içinde özgürlük" merkezli "oyun" la olmalıdır. Dramayı çekici kılan , çok yönlülüğü , oynayarak ve canlandırarak Bir şeyleri öğretmeye dayalı etkili dilidir. "Katılımcı merkezli, yaratıcı düşünmeye yönlendirici, uygulamalı" bir yöntem olan eğitimde yaratıcı

dramanın, ana hedeflerinden biri de "Herkesin kendine özgü özel yanının olduğunu

hatırlatarak, sağlıklı bir iletişim ortamı oluşturmak"tır. İçimizdeki BEN'i ortaya koyarak

hissedebildiklerini yaşamak, yaşadıklarını başkalarına hissettirebilmek , empati kültürünü geliştirmek, içimizdeki saklı enerjinin dışarı çıkmasını sağlayarak, iç dünyamız ile çevremiz

arasında köprü oluşturabilmektir. Tüm bunlar başka hiç bir öğretim metoduyla mümkün olamaz.

 

Eğitimde Yaratıcı Dramanın Önemi;

            •Farkındalık kazandırır.

            •Bağımsız düşünmeyi sağlar,

            •İşbirliği yapabilme özelliğini geliştirir,

            •Sosyal ve psikolojik duyarlılık yaratır,

            •Dört temel dil becerisini (konuşma, dinleme, okuma, yazma) geliştirir,

            •Sözel olmayan iletişimin öğrenilmesini sağlar,

            •Etik değerlerin gelişmesine olanak sağlar,

            •Kaslarını hareket ettiren yeni yöntemleri bulmayı, denemeyi ve bedenini çok yönlü geliştirmeyi sağlar,

            •Hata yapma korkusu olmaksızın yeni davranışlar geliştirmeyi sağlar,

•Bilgiye ulaşmaya ve onu kullanmaya istekli duruma getirir.

 

Konulu atölyelerimizde katılımcıya vermek istediğiniz her türlü eğitimi ya da farkındalığı oyun eğlencesinde verirsiniz, güzel sanatlara olan ilgilerinin artmasını sağlarsınız, yapacağınız bir kil çalışmasın da yada resim çalışmasında kendini ve modeli keşfetmelerini sağlarsınız..

Doğuyoruz , en güzel en eğlenceli oyunları seçiyor, oyunsuz yapamıyoruz, büyüyoruz, oyunsuzlaşıyoruz, hayatın ve toplumun getirdiği "artık böyle davranamazsınlarla", "ayıplarla" yaşantımızı kısıtlıyoruz, Uçan balonların peşinden koşmuyoruz.masmavi bir okyanus da, bir yunusun sırtında denizin derinliklerine girip kaybolmuyoruz. Çünkü öyle bakmayı unutuyoruz, siliyoruz. Bir ip yada kumaş parçası kendi dışında kullanılamayacak bir nesneye dönüşmüyor artık,..eski "ZENGİNLİĞİMİZİ" yitiriyoruz.

Hadi hep beraber kelimelerden öyküler kuralım, "mavi" olmayı düşleyelim, "mikser" olup ortalığı karıştıralım, bir "sopa" yı kendi dışında kullanabileceğimiz yüzlerce nesneye dönüştürelim, "ayakkabı" olup hızlı hızlı koşalım ama ille de oynayarak öğrenelim ve hayatımıza renk katalım!

 

Kontenjan: 20 Öğrenci

DURUCUKLAR
YARATICI DRAMA ATÖLYESİ

 

13-17 Yaş arası

Haftada 1 gün 2 saat

8 aylık bir eğitimdir.

 

Deneyimli ve akademik eğitmen kadrosu

tarafından  verilen dersler, gençlerimizin

üzerlerindeki çoklu görsel ve işitsel medya baskısını azaltarak, oyun oynamanın önemini

vurgular. Hedefimiz, çocuklarımıza rol modellerinin kişisel gelişim için ne kadar önemli olduğunu

anlatmak ve yaşıtları ile birebir iletişimde

bulunmalarını sağlamaktır; böylelikle sanatın

gerekliliğini ve önemini kavrayan ve geleceği

entellektüel bir bakışla daha aydınlık görebilen gençler yetiştirmektir.

 

duruGENÇLİK Atölyesinin Önemi;

•Konsantrasyon oyunları ile sahne ve hayat

konsantrasyonunu sağlayıp algısını genişletir.

•Ses-Nefes-Diksiyon çalışmaları ile etkili konuşma ve ifade becerisini geliştirir.

•Doğaçlama çalışmaları ile role hazırlanma, kişisel gelişim ve esnek düşünme becerisini kazandırır.

•Sene sonu oyunu hazırlıkları ile koordinasyon sağlamak ve ekip çalışması ile grup içerisinde

çalışma disiplinini artırır.

 

Kontenjan: 20 Öğrenci

DURU
GENÇLİK ATÖLYESİ

 

17-22 Yaş arası

Haftada 1 gün 3 saat

8 aylık bir eğitimdir.

 

"Tiyatro, zannedildiği gibi bilimsellikten uzak değildir.”

Aksine bilimi kullanarak insan doğasının derinliklerine inmeyi ve merkezine insanı koyarak toplumu eğitmeyi kendine gaye edinir. Dolayısıyla tiyatro sanatçısı,

sanatını icra ederken bir bilim adamı kadar titiz, çok yönlü düşünmeyi bilmelidir. Mesele bilimsel analizin sanatlı ifadesidir. Sanıyoruz ki bu denli ifade üretilen eserin ve icracının kalitesini- kalıcılığını belirler."

Bu anlayıştan hareketle tiyatro sanatını kendine uğraş edinmiş ve edinmekte olan gençlerin doğru

yönlendirilmesi, bu mesleğin eğitimini almaya hazır hale gelmeleri üstün gayemizdir.

 

Konservatuar hazırlık sınıfında tiyatro sanatını öğrenme talebinde olan gençlerin eğitimleri, dünyada kabul görmüş tiyatro adamlarının oyunculuk yaklaşımları dahilinde yapılır.

 

Konservatuvara Hazırlık Atölyelerinin içeriği;

Doğaçlama Etütleri,

Oyunculuk Etütleri,

 Ses ve Konuşma Eğitimi,

Hareket ve Performans Çalışmalarıdır.

 

 

Kontenjan: 20 Öğrenci

DURU KONSERVATUVARA HAZIRLIK ATÖLYESİ

 

18 Yaş ve Üstü

 

Haftada 1 gün 3 saat

8 aylık bir eğitimdir.

 

Oyunculuk eğitimi almak için belli bir potansiyele sahip olmak gerektiğini kimse inkar edemez. Biz herkesin -az ya da çok- bu beceriye sahip olduğuna inanıyoruz. Mesele kişilerin sahip olduğunu bu ayrı ayrı potansiyeli işleme biçimidir. Bu anlamda yetişkin eğitimimiz bilimsel oyunculuk ve analiz yöntemlerinden yararlanır.

Gündelik yaşamda bir yetişkin olarak olaylara bakış açımız ve yaklaşımımız farklıdır. Hızlı düşünmek ve hızlı hareket etmek gayesi esastır. Bir yetişkin olarak biliriz ki başarabilmenin başka bir yolu da diğerlerinden farklı ve daha etkili bir bakış açısı ve yaklaşım geliştirmektir. Sanıyoruz ki yetişkinlere yönelik iyi geliştirilmiş bir tiyatro-oyunculuk eğitim programı bu becerinin gelişmesine katkı sağlayabilir.

duruHOBİ Yetişkin Atölyesinin Önemi;

•Konsantrasyon oyunları ile sahne ve hayat

konsantrasyonunu sağlayıp algısını genişletir.

•Ses-Nefes-Diksiyon çalışmaları ile etkili konuşma ve ifade becerisini geliştirir.

•Doğaçlama çalışmaları ile role hazırlanma, kişisel gelişim ve esnek düşünme becerisini kazandırır.

•Sene sonu oyunu hazırlıkları ile koordinasyon sağlamak ve ekip çalışması ile grup içerisinde

çalışma disiplinini artırır.

 

Kontenjan: 20 Öğrenci

DURU
YETİŞKİN ATÖLYESİ

18 Yaş ve Üstü

 

Haftada 2 gün 6 saat

(Günde 3’er saat)

8 aylık bir eğitimdir.

 

Her sezon en az 70 ekip dizi çekmek için set’e iniyor. Bir dizi filmi çekmek için tüm teknik malzemeye sahip olsanız da oyuncu yoksa hiçbir set “motor” diyemez. Ancak Türkiye’de “oyuncu” olabilmek için sadece “oyuncu” olmanız yetmez. Zamanla yarışıldığı ve 180 dakikalık diziler çekildiği için kamera, ışık, rejisör ve reji ekibi ile beraber çalışacak pratik ve ani manevra kabiliyetinde olmanız gerekir.

 

Kamera önü oyunculuk teknikleri atölyesinin önemi;

Sizi sete hazırlar.

Oyuncuları yeteri kadar teknik bilgi ile donatır.

Gittiğiniz auditionlarda seçilmeniz için detaylı çalışmalar yapar.

Sete gittiğinizde karşılaşacağınız her türlü zorluk ve duruma hazır hale getirir.

Kısaca bir set provasıdır.

 

Kontenjan : 15 Öğrenci

DURU KAMERA ÖNÜ
OYUNCULUK ATÖLYESİ